• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Leie av grendehus i Nord-Aurdal kommune

Ordensregler

Ordensregler for grendehus i Nord-Aurdal kommune

Nøkler til grendehusene hentes på servicekontoret.

Ved leie/lån av grendehuset må leier/låntaker påse at lokalet er rent og i ubrukt stand. Renhold av grendehusene foregår i hovedsak på fredager. Ingen må slippe inn før den ansvarlige (aldersgrense 18 år) er tilstede. Den ansvarlige er også den siste som går fra lokalet etter bruk og ser at alt er i orden.
Vinduer skal være lukket, dørenen låste og lysene slukket.
Etter utleie/lån må inventar og utstyr være satt på plass.
Utstyr som leie/låntaker bruker og som blir ødelagt, skal uoppfordret erstattes til den som er eier av dette.
Hvis scenen blir bruk til undervisning, er det spesielt viktig at bord og stoler her blir satt på plass som de sto før utlån.

 1. Bord og stoler skal vaskes etter bruk. Gulvet skal rengjøres med en fuktig mopp, se renholdsplan. Alt avfall skal tømmes og kastes ute container/dunk ute på henvist plass.
 2. Leie/låntaker kan bruke gymnastikkutstyr som ikke er innelåst. Annet utstyr kan lånes etter avtale.
 3. Leie/låntaker har ikke anledning til å lagre utstyr i grendehuset, hvis det ikke er gjort avtale om dette på forhånd.
 4. Det skal benyttes innefottøy i gymsalen. Sko som setter merker på gulvet må ikke brukes. Det er ikke lov å bruke stiletthæler!
 5. Det er forbudt å sparke ball i salen. Unntak fra dette er bruk av softball.
 6. Det er ikke anledning til å sette opp plakater i grendehuset.
 7. Utlånte nøkeler (kvittering) skal leveres tilbake til servicetorget straks etter bruk, hvis det ikke er gjort spesielle avtaler med leie/låntaker.
 8. Hvis ukvittert nøkkel ikke blir levert tilbake, fakturerer servicetorget leie/låntaker et gebyr.
 9. Det henvises til renholdsplan ved bruk av kjøkken og møterom.
 10. All parkering må skje på tilvist plass eller etter avtale med ansvarlig utleier.
 11. Ved manglende renhold, opprydding og ved bruk av vaktmestertjenester blir leie/låntaker fakturert med et gebyr etter gjeldende satser, til de som ikke utfører dette selv. Nærmere informasjon om gebyrsatser og henvendelser vedrørende leie/låneforhold rettes til servicetorget.


Ved påkommende speisielle arrangementer, må leietaker vike fra fast leietid. Varsel vil bli gitt i rimelig tid.
Kvittering
Hjelp
Lukk
 • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader